Celem projektu "Budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka wraz z dostawą oprogramowania dziedzinowego w ramach realizacji projektu pn.: Rozwój e-usług gwarancją nowoczesności Gmin" jest budowa portalu samorządowego e-Podatki Grupa Bardzka. Zakres przedmiotu projektu obejmuje realizację wspólnego elementu projektu dla wszystkich Gmin stanowiących partnerstwo projektu w identycznym zakresie:

  • Budowa portalu partnerskiego w ramach projektu "Grupa Bardzka" zgodnego z WCAG 2.0 (zintegrowany System Płatności Podatków elektronicznych e-płatności)
  • Szyna usług integrująca usługi tworzonego w ramach projektu portalu z systemem dziedzinowym wykorzystywanym w urzędzie.
  • Usługa hostingu platformy na okres 5 lat

 

Dodatkowo zostaną dostarczone następujące oprogramowanie dziedzinowe:

Gmina Bardo:
- Aplikacje i oprogramowanie dziedzinowe niezbędne do świadczenia dodatkowych e-usług;

Gmina Bielawa:
- Aplikacje i oprogramowanie dziedzinowe niezbędne do świadczenia dodatkowych e-usług,
- System elektronicznego obiegu dokumentów dla jednostek pomocniczych (7 licencji),
- System elektronicznego obiegu dokumentów dla Urzędu Miasta Bielawa,
- Oprogramowanie bazodanowe;

Gmina Strzelin:
- Aplikacje i oprogramowanie dziedzinowe niezbędne do świadczenia dodatkowych e-usług,
- Aplikacja mobilna e-zwiedzanie,
- System Informacji Geograficznej (GIS);

Gmina Ziębice:
- System Elektronicznego Obiegu Dokumentów;

Gmina Złoty Stok:
- e-Przewodnik;

Gmina Niemcza:
- Aplikacje i oprogramowanie dziedzinowe niezbędne do świadczenia dodatkowych e-usług