1.1.  Zakładanie Indywidualnego Konta Użytkownika (IKU) w portalu eUsługi:
1.       Użytkownik systemu przechodzi do opcji „załóż indywidualne konto użytkownika”.
2.       System wyświetla ekran wyboru samorządu dostępnego w ramach projektu.
3.       Użytkownik wybiera samorząd, w którym chce założyć IKU.
4.       System wyświetla ekran rejestracji w wybranym lokalnym portalu eUsług.
5.       Użytkownik wybiera „Rejestruj z użyciem Profilu Zaufanego”.
6.       System wyświetla stronę logowania Profilu Zaufanego.
7.       Użytkownik loguje się do Profilu Zaufanego.
8.       System wyświetla formularz rejestracji wybranego portalu lokalnego eUsług uzupełniając formularz o dane użytkownika pobrane z Profilu Zaufanego.
9.       Użytkownik wypełnia formularz rejestracji (w tym wyrażając akceptację regulaminu oraz zgodę na komunikację drogą elektroniczną).
10.   System tworzy konto użytkownika powiązane z profilem użytkownika Profilu Zaufanego oraz wysyła e-mail aktywacyjny na podany przy rejestracji adres.
11.   Użytkownik loguje się na swoją pocztę email i przechodzi pod link aktywacyjny.
12.   System aktywuje konto użytkownika.

Od teraz użytkownik może się logować do portalu eUsług, w którym utworzył konto powiązane z kontem Profilu Zaufanego.


1.2.  Logowanie do IKU w portalu eUsług:
1.       Użytkownik systemu przechodzi do funkcji „zaloguj na indywidualne konto użytkownika”.
2.       System wyświetla ekran wyboru samorządu dostępnego w ramach projektu.
3.       Użytkownik wybiera samorząd, w którym chce się zalogować.
4.       System wyświetla ekran logowania wybranego systemu eUsług.
5.       Użytkownik uruchamia funkcję „Zaloguj z użyciem Profilu Zaufanego”.
6.       System wyświetla ekran logowania do Profilu Zaufanego.
7.       Użytkownik loguje się do Profilu Zaufanego.

System wyświetla stronę główną lokalnego portalu eUsług.


1.3.  Załatwienie e-usługi ePUAP
1.       Użytkownik przechodzi do funkcji „Wybierz sprawę”.
2.       System wyświetla listę pokategoryzowanych spraw.
3.       Użytkownik wybiera sprawę.
4.       System wyświetla listę samorządów obsługujących daną sprawę.
5.       Użytkownik wskazuje samorząd obsługujący daną sprawę.

Dalsza procedura wykonywana jest po stronie platformy ePUAP.
6.       System wyświetla formularz logowania do Profilu Zaufanego.
7.       Użytkownik loguje się do Profilu Zaufanego.
8.       System wyświetla formularz (częściowo wypełniony) na platformie ePUAP.

Uwaga: obsługa weryfikacji i wysyłki wypełnionego formularza wykonywana jest po stronie ePUAP.


1.4.  Załatwianie spraw przez lokalny portal eUsług.
Użytkownik musi zalogować się do odpowiedniego lokalnego portalu eUsług (scenariusz 4.2).
1.       Użytkownik przechodzi do modułu elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (eBOI) i przechodzi do funkcji wyboru sprawy.
2.       System wyświetla pokategoryzowane karty usług (sprawy).
3.       Użytkownik przechodzi do wizualizacji wybranej karty usługi.
4.       System wyświetla wizualizację karty usługi – w tym link do formularza na platformie ePUAP.
5.       Użytkownik przechodzi do linku do formularza na ePUAP.
6.       System wyświetla formularz logowania do Profilu Zaufanego.
7.       Użytkownik loguje się do Profilu Zaufanego.
8.       System wyświetla formularz (częściowo wypełniony) na platformie ePUAP.

Dalsza obsługa e-usługi (sprawy) wykonywana jest z wykorzystaniem platformy ePUAP i wymaga zalogowania kontem Profilu Zaufanego.